Förenade Familjehem AB

Förenade Familjehem AB - För familjehem, av familjehem.

Vid förfrågningar kan du dygnet runt ringa oss på telefonnummer:

070-547 26 60

Förenade familjehem - För familjehem, av familjehem.

Vi kan erbjuda socialtjänsten en prisvärda helhetslösning som ingen annan på marknaden klarar av .

 

Med konsulenter som själva är familjehem, samt har stor erfarenhet av vad familjer behöver, kan vi snabbt hjälpa en familj där det råder obalans. Våra konsulenter är snabbt på plats vid akuta händelser för att handleda familjerna och få balans igen.

 

Familjen gör själva tillsammans med konsulenten upp en handlingsplan och hur ofta familjen känner att dom behöver/vill ha konsulenten hemma för handledning. Standard är varje vecka tills alla rutiner sitter och sedan var fjortonde dag men detta styrs väldigt individuellt tillsammans med familjen och konsulenten.

 

Vår styrka - Personal med egen erfarenhet av placeringar.

Vi har tillgång till intern kompetens som:

 

  • Psykologer,
  • Läkare,
  • Socionomer,
  • Terapeuter,
  • Ungdomscoacher
  • samt våra familjehem med flerårig erfarenhet.

Vår erfarenhet, er trygghet!

Familjehem

 

Vår strävan är att alltid kunna matcha ett familjehem till varje enskild individs unika behov.

 

Våra konsulentstödda familjehem med olika ursprung och erfarenheter finns i hela Sverige.

 

Rådgivning och stöd finns tillgänligt dygnet runt för familjehemmen.

Jourhem

 

Våra Jourhem finns över hela Sverige och tar med kort varsel emot placeringar enligt SoL och LVU. Samtliga är utredda samt kvalitetssäkrade av oss.

 

Skyddat boende

 

Vi erbjuder erfarna skyddade boenden i hela Sverige. Skyddat boende finns som enskilt boende, bredvidboende samt boende inne hos familj.

Transporter

 

Persontransporter kan ordnas inom Sverige oavsett om ni placerar hos oss eller inte.

 

Kontakta oss:

E-post: info@forenadefamiljehem.se

 

Org.nummer 559066-1533

Vid förfrågningar kan du dygnet runt ringa oss på telefonnummer:

070-547 26 60

 

Postadress:

Förenade familjehem AB

Smedstorpsvägen 3, 276 50 Hammenhög