CV

Mitt motto:

Ab imo pectore


Vilket fritt översatt betyder:

Av hela mitt hjärta 

eller

"from the bottom of my heart", "with deepest affection", "sincerely"..

# Attributed to Julius Caesar. 

Hej


Trevligt att du hittade hit.


Eftersom du är här misstänker jag att jag kanske sökt en tjänst hos dej och du kanske är lite nyfiken på mej i min yrkesroll, därför vill jag gärna berätta lite om det här. Vill du sedan dyka ner lite djupare och se vilka jobba jag haft, olika rekommendationer som jag fått och diverse annat så hittar du min "CV" lätt på yrkesnätverket LinkedIn.


Jag skriver här nedan ett"personligt brev" så som jag eventuellt skulle ha skrivit det när jag sökt ett intressant jobb.


Du är mycket välkommen hit och har du frågor så tveka inte att kontakta mej, jag svarar så fort jag bara kan.

Mina kontaktuppgifter:


Namn  :               Håkan Lindström

Privat e-mail   :          karlstad@hotmail.com

Min LinkedIn profil:     http://se.linkedin.com/in/hakanlindstrom

Mitt personliga "brev"


Hej.


Mitt namn är Håkan Lindström.


Jag arbetar idag som Security manager för TietoEvry.

Med den ökande betydelse IT spelar för varje organisations verksamhet har olika ansvarsroller inom IT- och informationssäkerhet blivit kritiska resurser. Tillsammans med de ständigt växande IT-behoven och säkerhetshoten arbetar jag som security manager inte bara med att förstå verksamheten, utan också hur på ett säkert och kostnadseffektivt sätt säkerställa att säkerheten fungerar optimalt


Jag har genom åren införskaffatt relevant erfarenhet och kompetens för att axla olika ansvarsroller inom IT- och informationssäkerhet i din organisation. Som security manager kan jag kliva in med kort varsel vid exempelvis incidenter, vikariat eller andra tillfällen då ytterligare stöd behövs. Precis som i våra övriga tjänster har varje konsult från TietoEvry understöd av ett internt team av branschexperter för att kunna bistå med bästa möjliga stöd och expertis för att hantera din informationssäkerhet.


Dessförinnan var mitt senaste uppdrag att fungera som informationssäkerhetsansvarigt (CISO) för landstinget i Värmland. Mitt uppdrag var att verka för upprättande och genomdrivande av landstingets informationssäkerhetsvision. Jag arbetade på landstingsstaben med strategiskt ansvar för ett organisationsövergripande informationssäkerhetsarbete inom hela organisationen.


Arbetet innebar allt från att leda utvecklingen av förvalta informationssäkerhetsprocessen. Jag genomförde även aktiviteter i mindre eller större grupper såsom bland annat processkartläggningar, verksamhetskartläggningar, riskanalyser, konsekvensanalyser, GAP-analyser, säkerhetsskyddsanalyser. Jag bistod även landstingets ledning med råd och rekommendationer och var som informationssäkerhetsansvarig även landstingrepresentant i kontakter med press och externa organisationer rörande informationssäkerhetsfrågor.


Tidigare arbetat jag som IT-samordnare för samtliga Värmlands läns 16 kommuner under den gemensamma drifts- och servicenämnden. I arbetsuppgifterna ingick att vara projektledare, lösningsarkitekt och visionär för gemensamma lösningar inom regionen. Som enda heltidsanställda tjänsteman drev jag självständigt den gemensamma drifts- och servicenämnden. Det ingick även att genomföra utbildningar, presentationer och informationsinsatser både lokalt och ute i Värmlands kommuner.


Jag anser mig ha stora kompetenser inom ledarskap och verksamhetsutveckling vilket jag baserar på ovanstående samt mina goda erfarenheter från min tid som IT-chef för Scana Steel, managementkonsult, platschef på ICL i Karlstad och st.f. chef på Validation AB.

Jag har även goda kunskaper och erfarenheter inom förvaltning samt förvaltningsetablering, huvudsakligen inom förvaltningsmodellen pm3, i vilken jag är certifierad förvaltningsetablerare, men jag har även erfarenhet från andra förvaltningsmodeller.


Tidigare

På Validation AB, ett Teliaföretag som sedermera köptes upp av WM-data, jobbade jag som st.f. chef för IT-säkerhetsavdelningen, jag arbetade här även som managementkonsult och hade flera stora IT-säkerhetsuppdrag. Dessa uppdrag innebar bland annat i att testa och utvärdera IT-säkerhetslösningar på små och stora bolag såsom exempelvis kommuner, banker, webbyråer och många andra.


På Validation förvaltade jag även Telias säkra nät, internt kallat SXN, i detta uppdrag var jag huvudprojektledare och deltog även i framtagande av lösningsdesignen samt projektledning och utveckling av lösningen.


Som managementkonsult på WM-data hyrdes jag ut, företrädelsevis som säkerhetskonsult, management konsult och lösningsarkitekt till olika företag där jag bland annat tog fram nya lösningar efter önskemål och behov från WM-datas kunder.


Jag har införskaffat mycket kunskap och goda erfarenheter inom verksamhetsutveckling, personalansvar och ekonomiansvar från min tid som IT-chef för Scana Steel samt som platschef på ICL i Karlstad.

Min grundmurade kompetens inom IT bygger på min långa tid som konsult och att jag erhållit ett flertal certifieringar, bland annat som Microsoft certifierad system engineer (MCSE).


Håkan Lindström lite mer privat

Slutligen vill jag berätta lite flyktigt om mig själv i privatlivet. Jag bor med mina 3 minsta barn på Skoghall, de två största har lämnat boet och nu är det bara jag, min fru Lena, min lilla grabb, mellandotter och minstingen kvar.


Min fru och jag har i många år haft ett uppdrag åt Karlstads kommun som familjehem för mellandottern och minsta flickan. Vi har numera den juridiska vårdnaden om dem men de har alltid varit en del av familjen.


Jag är mycket intresserad av träning, men jag älskar också att åka motorcykel och gör det så mycket jag kan. Hela familjen gillar äventyr och somrarna tillbringar familjen vanligen inklämda i en husvagn någonstans efter Sveriges södra kuster.


Jag hoppas på detta sätt ha belyst mig själv och mina kompetenser lite närmare och att det kan hjälpa er att se mig som en möjlig tillgång för er verksamhet. Jag hoppas därmed att jag med mina kunskaper och erfarenheter kan vara av intresse för er.


Med vänlig hälsningHåkan Lindström


Uppdaterad 2929-02-25