Mina senast referenter

Mitt motto:

Ab imo pectore


Vilket fritt översatt betyder:

Av hela mitt hjärta 

eller

"from the bottom of my heart", "with deepest affection", "sincerely"..

# Attributed to Julius Caesar. 

Referenter/referenser

Mina senaset referenter när jag sökt jobb har varit:


Informationssäkerhets chef eller "Chief Information Security Officer" på Inera

Leif var min närmaste chef på WM-data.


  • Tom Aafloen,

IT säkerhets konsult på OneVinn AB

Tom var min kollega på Validation, WM-data och sedemera konsult åt mig när jag arbetade som IT-chef på Scana steel.


Client, sales and marketing director på Brightcat group

Inger var en överordnad kollega på Validation där jag arbetade med informationssäkerhet, vi samarbetade mest med kundkontakter.

Projektreferenter:

Refrenser i mitt senast uppdrag där jag genomfört risk- och  sårbarhetsanalyser i projekten identity and access management samt Office 365 för Karlstads kommun samt även tagit fram de "designdokument" som specificerat kravställningarna på lösningarna utifrån de juridiska utlåtanden som kommit från kommunens jurister.


IT-arkitekt, Karlstads kommun


IT-Projektledare, Karlstads kommun


IT-projektledare, Karlstads kommun