Mina senast referenter

Referenter/referenser

Mina senaset referenter när jag sökt jobb har varit:


Leif Carlsson,

Informationssäkerhets chef eller "Chief Information Security Officer" på Inera

Leif var min närmaste chef på WM-data.


Tom Aafloen,

IT säkerhets konsult på OneVinn AB

Tom var min kollega på Validation, WM-data och sedemera konsult åt mig när jag arbetade som IT-chef på Scana steel.


Inger Nordin,

Client, sales and marketing director på Brightcat group

Inger var en överordnad kollega på Validation där jag arbetade med informationssäkerhet, vi samarbetade mest med kundkontakter.

Projektreferenter:

Refrenser i mitt senast uppdrag där jag genomfört risk- och  sårbarhetsanalyser i projekten identity and access management samt Office 365 för Karlstads kommun samt även tagit fram de "designdokument" som specificerat kravställningarna på lösningarna utifrån de juridiska utlåtanden som kommit från kommunens jurister.


Gunnar Kartman

IT-arkitekt, Karlstads kommun


Jessica Forssten

IT-Projektledare, Karlstads kommun


Elin Johansson

IT-projektledare, Karlstads kommun