Utbildningar och cert

Mitt motto:

Ab imo pectore


Vilket fritt översatt betyder:

Av hela mitt hjärta 

eller

"from the bottom of my heart", "with deepest affection", "sincerely"..

# Attributed to Julius Caesar. 

Wall of "fame"

Wall of certification:

Några omdömen

Några av mina projekt projekt:

Diverse publikationer:

Annat av eventuellt intresse: